در این قسمت قالب‌های آماده پاکت در سایز A4 & A4+ قرار داده شده است. اگر قصد استفاده از قالب‌های آماده را دارید می‌توانید فایل زیپ را دانلود و از آن استفاده کنید.

 • پاکت (درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۳۵٫۵*۲۶٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵٫۵*۴۲٫۵ سانتی‌متر
 •  کد ۱۳۰۴
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

 


 

 • پاکتA4 (درب روی طول)
 • ابعاد قالب: ۳۲٫۵*۲۴سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵*۳۶٫۷سانتی‌متر
 •  کد ۱۳۰۵ 
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکتA4 پنجره دار (درب روی طول)
 • ابعاد قالب: ۳۲٫۵*۲۴ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵*۳۶٫۷ سانتی‌متر
 •  کد ۱۳۰۶ 
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکتA4 (درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۳۱*۲۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۹*۳۷٫۵ سانتی‌متر
 •  کد ۱۳۰۹ 
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

 


 • پاکتA4 (درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: .۳۱٫۵*۲۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۷٫۵*۳۹ سانتی‌متر
 •  کد ۱۳۱۰ 
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت
 • ابعاد قالب: ۳۴*۲۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۳*۳۸ سانتی‌متر
 •  کد: ۱۳۲۰
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکتA4 (درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۳۰٫۵*۲۲٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۴٫۵*۴۷٫۶ سانتی‌متر
 •  کد: ۱۳۲۲
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکتA4 (درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۳۳*۲۳٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸*۴۲ سانتی‌متر
 •  کد: ۱۳۲۷
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

قالب پاکت


 • پاکت A4(درب روی طول)
 • ابعاد قالب: ۳۱*۲۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸٫۵*۳۴٫۶ سانتی‌متر
 • کد قالب:۵۰۱
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکت +A4(درب روی طول)
 • ابعاد قالب: ۲۳*۳۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸٫۵*۳۷ سانتی‌متر
 • کد قالب ۵۰۲
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکت A4(درب روی عرض، چسب از بغل)
 • ابعاد قالب: ۲۳*۳۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۹*۳۴٫۶ سانتی‌متر
 • کد قالب:۵۰۳
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکت +A4(درب روی عرض، چسب از بغل)
 • ابعاد قالب: ۲۳*۳۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۹*۳۹ سانتی‌متر
 • کدقالب:۵۰۴
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکت A4(درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۲۳*۳۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸*۳۴٫۶ سانتی‌متر
 • کدقالب: ۵۰۵
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

 


 

 • پاکت +A4(درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۲۳*۳۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸*۳۹ سانتی‌متر
 • کدقالب: ۵۰۶
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت +A4(درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۲۵*۳۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸*۳۹ سانتی‌متر
 • کدقالب: ۵۰۷
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت B4 ( درب روی طول)
 • ابعاد قالب: ۳۶٫۵*۲۶ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۴*۴۰٫۵ سانتی‌متر
 • کدقالب: ۶۰۱
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت B4 ( درب روی عرض، چسب از بغل)
 • ابعاد قالب: ۲۶*۳۶٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵*۴۴ سانتی‌متر
 • کدقالب: ۶۰۲
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت B4 ( درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۲۶*۳۶٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵*۴۴ سانتی‌متر
 • کدقالب: ۶۰۳
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

 • پاکتA4 (درب روی عرض)
 • ابعاد قالب: ۲۵*۳۴ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۳*۳۸ سانتی‌متر
 •  کد: ۱۳۲۴
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *