برای استفاده از قالب‌های آماده موجود در مجتمع کوفا می‌توانید از این قسمت قالب موردنظرخود را ببینید. و سپس فایل قالب موردنظر را دانلود کنید.

 

 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۱۲*۱۲ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۷٫۵*۱۸ سانتی‌متر
 •  کد ۱۳۲۵
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۱۱*۱۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۴*۱۷ سانتی‌متر
 •  کد ۲۰۱
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۱۴*۱۴ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۹٫۵*۲۰ سانتی‌متر
 •  کد ۲۰۲ 
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۱۵*۱۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۱٫۵*۲۳ سانتی‌متر
 •  کد ۲۰۳ قابل استفاده برای چاپ دیجیتال می‌باشد.
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۱۶*۱۶ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۵٫۵*۲۲ سانتی‌متر
 •  کد ۲۰۴ قابل استفاده برای چاپ دیجیتال می‌باشد.
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۱۷*۱۷ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۵٫۵*۲۲ سانتی‌متر
 •  کد ۲۰۵ قابل استفاده برای چاپ دیجیتال می‌باشد.
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۲۰*۲۰ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۲*۲۶ سانتی‌متر
 •  کد ۲۰۶ قابل استفاده برای چاپ دیجیتال می‌باشد.
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت مربعی
 • ابعاد قالب: ۲۳*۲۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸٫۵*۲۷ سانتی‌متر
 •  کد ۲۰۷ قابل استفاده برای چاپ دیجیتال می‌باشد.
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *