مجتمع چاپ کوفا با قرار دادن قالب‌ها آماده در اختیار سفارش دهندگان، سعی دارد تا از این طریق در هزینه‌ها و زمان صرفه جویی کند.

برای استفاده از این قالب‌ها ابتدا دسته‌بندی موردنظر خود را انتخاب کنید، سپس می‌توانید فایل قالبی را که مطابق با طرحتان است را به صورت زیپ دانلود کنید.

در فایل قالب‌ها کد، ابعاد، ابعاد گسترده‌ی قالب‌ ذکر شده است که باتوجه به مشخصات ذکر شده‌ی آن‌ها می‌توانید سفاش خود را ثبت کنید.

در زیر نمونه‌هایی از قالب‌های آماده لیبل را مشاهده می‌کنید:

 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۱۳)
 • ابعاد قالب: ۳٫۸*۴٫۸ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۶٫۶*۱۴٫۴ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۱۶)
 • ابعاد قالب: ۴٫۹*۲٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۸*۱۹٫۸ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب لیبل  کلیک کنید.

 


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۲۲)
 • ابعاد قالب: ۶٫۵*۷سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۸*۱۹٫۵ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب لیبل  کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۲۳)
 • ابعاد قالب: ۱۱*۴سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۲٫۵*۳۳٫۵ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب لیبل  کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۲۷)
 • ابعاد قالب: ۶*۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۱۸*۲۷ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب لیبل  کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۳۰)
 • ابعاد قالب: ۸٫۷ *۵٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۱*۱۹ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب لیبل  کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۳۵)
 • ابعاد قالب: ۹*۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۷*.۱۸٫۵سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۳۶)
 • ابعاد قالب: ۷٫۳*۴٫۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۱٫۵*۳۴٫۶ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۳۸)
 • ابعاد قالب: ۶*۷٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب:  ۱۸*۷٫۵  سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۳۹)
 • ابعاد قالب: ۵٫۵*۸٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۱*۲۶٫۵  سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۴۰)
 • ابعاد قالب: ۲*۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۴*۳۰٫۵سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۴۱)
 • ابعاد قالب: ۹*۲٫۸ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۷*۳۳٫۶ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

 


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۴۳)
 • ابعاد قالب: ۱٫۸*۱٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۱٫۵*۱۰٫۵ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۴۵)
 • ابعاد قالب: ۸٫۵*۵٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۱۷٫۵*۳۳ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۴۶)
 • ابعاد قالب: ۹*۷سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۲*۲۸ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۵۴)
 • ابعاد قالب: ۵*۸ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۸٫۵*۲۷٫۵ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۶۰)
 • ابعاد قالب: ۵*۸ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳٫۸*۱۰٫۹ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۶۴)
 • ابعاد قالب: ۴*۲ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۰*۱۲٫۵ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

قالب لیبل مسطتیل


 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۶۵)
 • ابعاد قالب: ۲*۶٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۱۳٫۵*۲۰ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

چاپ لیبل مستطیل


 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۶۶)
 • ابعاد قالب: ۵*۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۱۶*۲۵ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

چاپ لیبل مستطیل


 • لیبل مستطیل (کد ۱۱۶۷)
 • ابعاد قالب: ۸٫۵*۵٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۱۷٫۵*۲۶٫۵ سانتی‌متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

چاپ لیبل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *