مجتمع چاپ کوفا با قرار دادن قالب‌ها آماده در اختیار سفارش دهندگان، سعی دارد تا از این طریق در هزینه‌ها و زمان صرفه جویی کند.

برای استفاده از این قالب‌ها ابتدا دسته‌بندی موردنظر خود را انتخاب کنید، سپس می‌توانید فایل قالبی را که مطابق با طرحتان است را به صورت زیپ دانلود کنید.

در فایل قالب‌ها کد، ابعاد، ابعاد گسترده‌ی قالب‌ ذکر شده است که باتوجه به مشخصات ذکر شده‌ی آن‌ها می‌توانید سفاش خود را ثبت کنید.

 • ساک دستی(کد۱۵۰۱)
 • ابعاد قالب: ۳۴*۲۴ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۰*۶۹٫۷ سانتی‌متر | عطف: ۱۰ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


  • ساک دستی(کد۱۵۰۲)
  • ابعاد قالب: ۲۳٫۵*۲۶ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۵٫۵*۷۰ سانتی‌متر | عطف: ۱۰ سانتی متر
  • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 • ساک دستی(کد۱۵۰۳)
 • ابعاد قالب: ۲۳٫۵*۲۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۷۰*۳۵٫۵ سانتی‌متر | عطف: ۱۰ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 • ساک دستی(کد۱۵۰۴)
 • ابعاد قالب: ۲۳*۱۶سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۷٫۵*۳۱ سانتی‌متر | عطف: ۷ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 • ساک دستی(کد۱۵۰۵)
 • ابعاد قالب: ۳۶٫۵*۲۵سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۸٫۵*۳۹٫۵ سانتی‌متر | عطف: ۱۲ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 • ساک دستی(کد۱۵۰۶)
 • ابعاد قالب: ۳۱٫۵*۲۳٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۶۹*۴۵ سانتی‌متر | عطف: ۱۰ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 • ساک دستی(کد۱۵۰۸)
 • ابعاد قالب: ۴۳*۳۱٫۵سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵*۴۴٫۵ سانتی‌متر | عطف: ۱۱ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 

 • ساک دستی(کد۱۵۱۰)
 • ابعاد قالب: ۱۴٫۵*۱۱٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۶٫۵*۳۵ سانتی‌متر | عطف: ۶ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 

 • ساک دستی(کد۱۵۱۵)
 • ابعاد قالب: ۴۲*۳۱٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۴٫۵*۴۲٫۵ سانتی‌متر | عطف: ۱۱ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 • ساک دستی(کد۱۵۱۸)
 • ابعاد قالب: ۵۰*۳۳سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۶۳٫۳*۴۸٫۲ سانتی‌متر | عطف: ۱۴ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.

 • ساک دستی(کد۱۰۰۱)
 • ابعاد قالب: ۲۲*۱۶ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۰٫۵*۴۹٫۵ سانتی‌متر | عطف: ۷٫۵ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 

 • ساک دستی(کد۱۰۰۳)
 • ابعاد قالب: ۳۵*۲۳ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۵*۶۹ سانتی‌متر | عطف: ۱۰ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 

 • ساک دستی(کد۱۰۰۴)
 • ابعاد قالب: ۴۳*۳۱٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۴*۸۸ سانتی‌متر | عطف: ۱۱ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.


 

 • ساک دستی(کد۱۰۰۵)
 • ابعاد قالب: ۴۸*۳۶سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۹۹*۶۰ سانتی‌متر | عطف: ۱۲ سانتی متر
 • برای دانلود فایل زیپ قالب ساک دستی کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *