پاکت‌های عطف دار باتوجه به فضایی زیادی که برای قرارا دادن اسناد و مدارک دارند، در سازمان‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای استفاده از قالب‌های آماده پاکت‌های عطف دار می‌توانید تصویر یا فایل زیپ آن‌ها را دانلود کنید.

 • پاکت ژاپنی عطف دار
 • ابعاد قالب: ۲۲٫۵*۱۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۸*۲۹ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۱
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 

 • پاکت ژاپنی با عطف بغل و ته
 • ابعاد قالب: ۲۲٫۵*۱۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۲۸*۲۹ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۲
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل
 • ابعاد قالب: ۲۲٫۵*۱۶٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۴۱٫۱*۳۲سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۳
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل و ته
 • ابعاد قالب: ۲۲٫۵*۱۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۳۱٫۸*۴۱٫۱ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۴
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل 
 • ابعاد قالب: ۲۳*۳۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵٫۴*۴۰ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۵
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل و ته
 • ابعاد قالب: ۲۳*۳۱ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۵۵٫۴*۳۸ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۶
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل 
 • ابعاد قالب: ۲۶*۳۶٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۶۱٫۴*۴۵٫۵ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۷
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل و ته
 • ابعاد قالب: ۲۶*۳۶٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۶۱٫۴*۴۵٫۵ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۸
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل 
 • ابعاد قالب: ۴۳*۳۱٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۷۳٫۵*۵۴ سانتی‌متر
 •  کد ۹۰۹
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.


 • پاکت با عطف بغل و ته
 • ابعاد قالب: ۴۳*۳۱٫۵ سانتی‌متر | ابعاد گسترده قالب: ۷۳٫۵*۵۱٫۵ سانتی‌متر
 •  کد ۹۱۰
 • برای دانلود فایل زیپ قالب پاکت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *